ร้องเรียนการขับรถของรถสาย 123

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสาย 123 หมายเลขรถ 123-5 วันที่ 1 ธ.ค. 60 เวลาประมาณ 8.00 น. คนขับรถใช้แตรพร่ำเพื่อบ่อยมากเกินความจำเป็น ตลอดเส้นทาง รบกวนทั้งรถคันอื่นและผู้โดยสาร นอกจากนั้นยังขับรถกระชาก ตะโกนเร่งผู้โดยสาร ให้ขึ้นลงรถเร็วๆ ตลอดเวลา