รายได้จากการเดินรถ

กราฟแสดง รายได้จากการเดินรถ

ตารางแสดง รายได้จากการเดินรถ

ชื่อข้อมูล จำนวน
รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร 3,176,345,647.50
รายได้ครอบครัวสุขสันต์ 32,276,933.00
รายได้ค่าโดยสารรัฐบาลรับภาระ 3,189,458,612.07
รายได้จากการจำหน่ายบัตรเดือน 15,500,005.00
รายได้จากการจำหน่ายตั๋วคูปอง 129,868,242.00
ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถร่วมบริการ 472,883,101.02
ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถเมล์เล็ก 23,679,800.40
ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถหมวด 4 (รถในซอย) 7,794,184.60
ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถตู้ 73,861,433.27
รายได้จากการขายตั๋วให้รถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก 0.00
รายได้จากการให้เช่ารถเหมาคัน 28,238,144.00
รายได้อื่น ๆ 273,031,782.45