ระยะห่างของรอบรถเมล์สาย 509

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอทราบรอบการเดินรถเมล์สาย 509 หน่อยค่ะ เนื่องจากตอนเช้ารอรถนานมาก ขนาดขึ้นต้นสาย จึงอยากทราบว่ารถออกทุกๆกี่นาทีค่ะ จะได้มาให้ถูกเวลา หรือช่วยออกรถให้ถี่กว่านี้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริกร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้รถหมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ