ระฃถเมย์ 122-9 ขับรถไม่สุภาพใช้คำพูดไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลา15.50ผมขึ้นรถจากป้ายรถเมย์ลาดพร้าว42/1 ขึ้นรถเมย์สาย122-9คนขับรถเมย์ขับรถปาดออกขวาสุดและปาดเข้าซ้ายสุดตลอดทุกป้ายและไม่จอดป้ายยูเนี่ยนและใช้คำพูดไม่เหมาะสมใส่ผู้โดยสารผญ.ที่ลงป้ายนั้น แล้วไม่เข้าป้ายลาดพร้าวในช่องจราจรรถสาธารณ ให้ผมลงตรงบนสะพานเกือบกลางโค้ง และไม่รอให้ผมลงเรียบร้อยก่อนจึงขับ โดยเร่งเครื่องขณะผมกำลังลงและขับเลยเมื่อขาจ้างหนึ่งถึงพื้น ฝากด้วยนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 122 ขับรถอันตลายแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ