รอสาย 102 มาชั่วโมงกว่าแล้วครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สายอื่นวิ่งเส้นจากทางเดียวกัน มาไม่รู้กี่คันละครับ สาย102 มีปัญหามาก ไม่เคยตรงเวลา ปรับปรุงด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 102 ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ