รอรถ 141 มา 1 ชม. ไม่มีรถมา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำงานเเถว ถ. วิทยุค่ะ เเล้วต้องมารอรถ 141 กลับบ้านทุกวัน ที่สวนลุม เเต่สิ่งที่ต้องเจอทุกวันคือ นานเป็น ชม ค่ะ กว่ารถจะมา 1 คัน เเล้วเเต่ละคัน รถเต็มตลอด // เเละจำนวนคนที่รอก็เยอะมากเช่นกัน - โปรดชี้เเจ้งกลับมาทาง Email 1.เหตุผลที่รถมาช้า 2. เวลาที่รถออก (ออกทุกๆกี่นาที หรือ กี่ชม) -ข้อเสนอเเนะ 1.ควรมีแอพพลิเคชันที่สามารถเชครถเมล์ได้ ว่าตอนนี้ถึงจุดไหนเเล้วค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ตอบ.1. รถเมล์จะปล่อย รถช่วงเร่งด่วน 5-10 นาที่ต่อ 1 คัน ช่วงสาย 10.00 น. - 13.00 น.จะปล่อยรถ 15 - 20 นาที่ต่อคัน 2. จะมีแอป ขสมก. สามารถเข้าไปโหลได้ที่แอปขสมก.