รอรถ ปอ.23 ตั้งแต่ 2 ทุ่ม จนตอนนี้ 3 ทุ่มแล้ว 1 ชม.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถ ปอ.23 1 ชม. คืออะไร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.