รอรถไม่เคยต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
522 ในเวลาเช้าไม่ชอบจอดป้ายเลย วิ่งขวาตลอด เรียกก็ไม่เข้าป้ายรู้ว่ารถติด แต่คนรอยืนรอนาน ทั้งนั่งทั้งยืน สูดควันท่อ รถผ่านไป3-4คันก็แล้ว แก้ปัญหาไปก่อน เรียกรถไปขึ้นป้ายอื่น เพราะแก้ระบบเองไม่ได้ ราชการแท้ๆน่าจะช่วยประหยัดเงินกันบ้าง

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียนพนักงานอบรมโดยรวมเรื่อง จิตสำนึกการใช้บริการและให้หยุดรับส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับส่งอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ