รอรถเมล์ 136 นานมากกกกกกก !!!

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มจำนวนรถในแต่ละวันให้มากกว่านี้หน่อย ในเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ยามเช้า 06.30-09.00 น. และ ในเวลาเย็นๆในชั่วโมงเร่งด่วน 18.00-21.00 น. เนื่องจากต้องใช้เวลารอรถในแต่ละครั้ง ถัวเฉลี่ยแล้ว ประมาณเกือบ 40 นาที - 1 ชั่วโมง (บางวันก็รอมากกว่า) ทั้งๆที่ขากลับบ้าน รอที่ใต้รถไฟฟ้า BTS หมอชิต ซึ่งอยู่ใกล้อู่มากๆ แต่ยังต้องใช้เวลารอร่วมชั่วโมง ลูกเด็กเล็กแดง คนแก่ และ มนุษย์ทั่วไป ต้องวิ่งตามรถ ต้องแย่งกันขึ้้นรถ มันไม่ใช่เพราะรถติดนะครับ แต่มันเพราะ รถปล่อยจากอู่น้อย และ ปล่อยช้า T T รบกวนช่วยเพิ่มจำนวน และ ความพี่ให้หน่อยนะครับ กราบแทบเท้า

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล ปรับปรุงจัดสรรการปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะรอนานเพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินทางสะดวกรวดเร็วต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ