รอรถเมล์สาย 67 นานมากครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากที่ผมจะไปบริจาคเลือด โดยนั่งรถเมล์สาย 67 จน2ชั่มโมงกว่ารถไม่มาจนหงุดหงิดและไม่ได้ไปไม่ทราบว่าระยะเวลาปล่อยรถนี้นานมากหรอครับ เห็นเข้าไป 3 สายไม่ออกมาซักสาย รอนานจนท้อใจ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ