รอรถสาย 517 นามาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่เข้าใจว่ารถสาย 517 มีคันเดียวหรือเปล่าคะ ถึงใช้เวลาในการรอแต่ละครั้งเกือบ 2 ชม รบกวนตอบด้วยนะคะ เพราะรู้สึกว่าการจัดการของ ขสมก ห่วยมากคะ ขอบคุณคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถ ไม่ให้ขาดระยะรอนาน ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ