รอรถนานเกินไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เหตุ เกิดเวลา 2 ทุ่ม 15 นาที .. ถนนสะพานใหม่ รถเมล์สาย 185 ที่จะเข้าถนนรัชดา ไม่มีการวิ่งรับผู้โดยสารเลย .. ซึ่งได้ทำการรอประมาณ 1 ชั่วโมง อยากให้เพิ่มรถโดยสาร เพื่อไม่ให้ขาดระยะ และผู้โดยสารก้อจะไม่ต้องรอนานเกินไป ทั้งที่เป็นเวลา หัวค่ำซึ่งไม่ดึกจนเกินไป เป็นเหตุให้ผู้โดยสาร เสียเวลา และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ