รบกวนสอบถาม-ตรวจสอบการเก็บค่าโดยสารของรถเมล์ยูโร สีส้ม สาย 73

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สืบเนื่องจาก ได้ขึ้นโดยสายรถเมล์สาย73 จากป้ายสนามกีฬาแห่งชาติ ไปลงปลายทางเยาวราช เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งปกติจะนั่ง ในราคา11 บาท แต่ในวันดังกล่าว กระเป๋ารถเมล์สาย73 ผู้หญิง ได้เก็บค่าโดยสาร ผู้ที่ไปเยาวราชจากป้ายสนามกีฬาแห่งชาติในราคา 13บาท โดยเมื่อสอบถามว่าได้มีการขึ้นราคาหรือ ได้รับคำตอบว่า ไม่ได้ขึ้น แต่ปกติเค้าเก็บผิด จึงอยากสอบถามว่า แท้จริงแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไร กระเป๋ารถเมล์ท่านนั้น ได้แจ้งราคาที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ และฝากเรื่องสำหรับตรวจสอบด้วยครับ โดนทะเบียนรถเมล์ คือ 13-1613 (ป้ายทะเบียนเลือนลาง) และเลขหลังรถได้แก่ 8-67156

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 73 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเก็บค่าโดยสารให้ถูกต้อง ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ