รถ A3 รอนาน คาดเดาเวลาไม่ได้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย A3 ออกจากดอนเมือง ทุกๆ 30 นาที ตลอดวันจริงหรือเปล่า รอขึ้นรถจากมนเมืองกลับดอนเมือง ไม่ใช่ครั้งแรกที่รอนานเกือบ 2 ชม. ไม่ว่าวันที่ฝนตก รถติด ซึ่งพอเข้าใจได้ แต่ในวันที่ไม่มีอะไรเลย กลับรอนาน คาดเดาเวลาไม่ได้เลย เนื่องจากปกติ รถจะมาที่จุดที่รอทุกๆ 30-60 นาที บวกลบ 10 นาที แต่วันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่มาเกือบ 2ชม.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.