รถ 536 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมรอรถที่อนุสาวรีย์ สองชั่วโมงแล้ว สอบถามสายตรวจ นายท่า พนักงานเก็บค่าโดยสาร ต่างบอกว่ารถมีน้อย รอรถใหม่ และเท่าที่ดูจากคำร้องเรียนอื่นๆ ก็พบว่า สายนี้มีการร้องเรียนเรื่องนี้มากที่สุด จึงโปรดรีบดำเนินการแก้ไข ก่อนที่จะต้องแก้ตัวในการตอบข้อร้องเรียนนี้ และการร้องเรียนเรื่องนี้ต่อๆไปครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ