รถ 140 บรรทุกคนเกินน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด และจอดเสียบนทางด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ 140 บรรทุกคนเกินน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่นายท่าใต้ทางด่วนคอยบอกให้คนขึ้นไปอีก และเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 มีรถเมล์ทะเบียน 15-3698 จอดเสียบนทางด่วน และให้ผู้โดยสารจำนวนมากลงไปรอรถเพื่อถ่ายรถ ที่สะพานแขวนบนทางด่วน ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการส่งรถคันดังกล่าวให้ช่างซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ