รถ ปอ.11 วิ่งแข่งกัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 3 ก.ย. 2560 เวลาประมาณ 18.00 น. พบรถ ปอ. 11 ทะเบียน 15-2075 และ 15-4751 วิ่งแข่งกันแย่งรับผู้โดยสารบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ช่วงแยกทองหล่อ-เพชรบุรี ซึ่งขณะนั้นมีการจราจรหนาแน่น อาจไม่ปลอดภัยกับทุกคนบนท้องถนน

เรียนคุณ จตุพร ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ. 11 - 28 ทะเบ่ียน 15-2075 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาขี้แจงข้อเท่็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.