รถไม่ออกจากต้นสายหรอยังไงกัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตึวผมขณะนี้เวลา 13.11 ผมรอรถเมล์ 117 ตั้งแต่ 12.10 ผ่านมา 1 ชั่วโมงเต็ม ๆ นี่ยังไม่มีมาเลย รออยู่หน้าซ.ประชาสงเคราะห์ 21 แค่อีก 4 ป้ายถ็ถึงต้นสายละ นี่แค่ 4 ป้ายรถเมล์ ผมรอรถขับมาเปนชั่วโมงเลยหรอครับ อยากรู้ว่ารถจะไม่ออกจากต้นสายหรือไง 4 ป้ายรอเป็นชั่วโมงเนี่ย

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านไปยังเขตการเดินรถที่ 8 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ สาย 117 เป็นข้อมูลปรับปรุงการการบริการเพื่อให้มีรถวิ่งบริการเสม่ำเสมอเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป ขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.