รถโดยสารประจำทางขับชิดขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สวัสดีค่ะ วันที่27 กันยายน 2560 เวลา12.00น. ที่ป้ายหน้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย129 คันสีส้ม ป้ายทะเบียน1-25655 ขับรถชิดเลนส์ขวาและขับเร็ว ไม่สามารถเรียกได้ทัน เนื่องจากมีผู้โดยสารคนอื่นเรียนสาย26ก่อนหน้า และสาย26จอดรถเพื่อรับผู้โดยสายอยู่ที่ป้าย แต่สาย129ไม่ทำการชะลอและต่อท้าย26 เนื่องจากรอรถมาเป็นเวลา40นาทีกว่าแล้ว จึงของส่งเรื่องมาร้องเรียน กรุณาดำเนินการด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 129 คันดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือน และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ