รถเสริม ปอ 509

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปอ 509 ที่มาจาก บางแค 1. ติดป้ายสีแดงว่า "ผ่านอนุเสาวรีย์ชัย" ปรากฎพอขึ้นไปรถหมดระยะแค่อนุเสาวรีย์นะค่ะ 2. ติดป้ายสีแดงว่า "อนุเสาวรีย์ชัย" ปรากฎพอขึ้นไปรถหมดระยะถึงหมอชิต สรุป คืออะไรค่ะ หรือว่าขึ้นอยู่กับความพอใจของรถคันนั้น ๆ ถ้าคุณจะหมดระยะแค่อนุเสาวรีย์ ช่วยกรุณาเขียนตัวสีแดงโต ๆ ไว้หน้ารถด้วยค่ะว่า "หมดระยะ อนุเสาวรีย์ชัยฯ" เหมือนรถเมลล์สายอื่นที่เค้าทำกัน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขเรื่องป้ายการติดประกาศให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ