รถเมสาย 71 (รถส้ม) ขับแข่งและแย่งลูกค้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2560 ผมได้โดยสายรถ 71 จากบริเวณเดอะมอลล์รามคำแหงจนถึงป้ายพระโขนง รถเมล 71 เบอร์ 11 และ 64 เวลาประมาณ 2 ทุ่ม โดยรถเมลทั้ง 2 ได้ขับปาดหน้ากันแย่งลูกค้าและเบรกกระทันหันตลอดเวลา เมื่อถึงป้ายพระโขนงบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 2 รถได้จอดเทียบกันกีดขวางการจราจรที่มีแค่ 2 เลนส์ จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบด้วยครับ

เรียนคุณ ปุ๋ย ขสมก.ไ้ด้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 71-11ทะเบียน 15-5024 และ71-64 ทะเบียน 15-5005 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้ร่ับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.