รถเมล์102รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สวัสดีค่ะ ดิฉันขึ้นรถ 102 ไปทำงานทุกวัน เกือบ10ปี เช้านี้รอ102มาเกือบ50นาทีแล้วค่ะ และรอนานแบบนี้เกือบทุกวันมาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีแล้วค่ะ ไม่มีเปลี่ยน ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 102 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ