รถเมล์ 73 รอนานมากค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คือหนูอยู่แถวบรรทัดทอง ที่ป้ายรถเมล์ ใกล้เซเว่นกับป้ายรถเมล์สนามกีฬารอรถเมสาย 73 ช้ามาก จากการสอถามทราบว่ารถวิ่งไกลเลยนาน เลยอยากให้มีรถเพิ่มแต่ไม่ต้องวิ่งไกลมากแบบปัจจุบัน เพราะจะได้ไม่ต้องรอนานจนเกินไปค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล จัดสรรปล่อยรถให้เพียงพอไม่ให้ขาดระยะรอนานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไปป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ