รถเมล์ 543 ปล่อยรถนานเกินไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล สาย 543 นานเกินไป แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซักที ไม่ใช่แค่ซื้อทีวีมาติดรถ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ตารางบอกเวลารถเมล ในกูเกิ้ลแมพ ไม่สามารถเชื่อถือ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ 543 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ