รถเมล์ 536 รอนานมาก เวบามามาพร้อมกัน รถขาดช่วง รถเสียบ่อย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 8/9/60 ผมรอรถเมล์ 536 จะไปปากน้ำ จากอนุเสาวรีย์ รอตั้งแต่ 19.30 จนตอนนี้ 21.00 ยังไม่มีรถ ปลอยรถยังไงหรอครับ และพบรถดเสียบ่อย กรุณาเพิ่มรถสายนี้ เวลาเช้าเย็นครับ ขอร้อง นานสองชั่วโมง ยังไม่มา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 536 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก ขอขอบคุณที่ใช้บริการ