รถเมล์ 536

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หลังจากรอมา สองชั่วโมงที่อนุ หลังสอบถามพบว่า 1. รถเสีย ไปทำให้ขาดช่วง เลยต้องรอนาน และพอผมขึ้นไปมคันผมาเสียที่แถวช้างอีก จะแก้ปันหานี้ยังไงครับ จะซ่อม และเสียบ่อย คิดเศษสาดไหมครับซ่อมคุ้มไหม เอารถสายอื่นที่ใหม่ มาสลับแทนบ้างได้ไหม เพราะปีนี้ผมเจอรถ 536 เสีย สามครั้ง ผมนั่งแค่อาทิดละครั้ง 2. พอรถเสียลงปุบปรากฏว่ามี 536 อีกคันมาต่อท้ายทันที ซึ่งผมชอบครับไม่ต้องรอ แต่แสดงว่าปลอยมาพร้อมกันหรือครับ ซึ่งการปล่อยซ่อน หรือคันนึงวิ่งช้า คันนึงเร็ว ละมาแซงกันที่จุดน ก็ทำให้รถขาดช่วง มีแนวทางยังไงครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 536 และแก้ไขให้รถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนนำออกให้บริการประชาชน ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ