รถเมล์ 510 ไม่จอดตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โบกมา 2 วันแล้วครับ วันละ 3 คัน ไม่มีคันไหนจอดเลย ขับเข้ากลางตลอด ทั้งๆที่ ป้ายก็ระบุสายรถเมล์ที่จะจอดชัดเจน คันที่ 1-55197 ผมมีรูป และวีดีโอที่อัดไว้ ถ้าต้องการครับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ