รถเมล์ 33 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 16 ตค. เมื่อเช้าประมาณ 09.50 น. รถเมล์ปรับอากาศ สาย 33 - 16 หมายเลขทะเบียน 14-5965 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายรถเมล์เกียกกาย ทั้งที่ผู้โดยสารโบกมือขึ้น คนขับก็เห็น แต่มันไม่จอด!!!!! แล้วก็ไม่ขับเลนซ้าย แต่ขับเลนขวาเร็ว สงสัยว่าคนขับรถมันจะรีบไปไหน ทำไมมันไม่จอดรับผู้โดยสาร คนอื่นก็รีบเหมือนกัน หน้าที่ของตนคือขับรถรับผู้โดยสาร แต่ทำตัวแบบนี้....เลิกทำงานนี้ไปเลย!!! ขอบคุณมากค่ะถ้าคนดูแลจะกล่าวตักเตือนคนขับรถเมล์คนนี้หน่อยค่ะ (ข้อความก่อนหน้านี้พิมเวลาผิด)

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ด้วยความขอบคุณที่แจ้งข้อมูล จะประสานผู้ประกอบการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำชับผู้ประจำรถให้ปฎิบัติตามนโยบายขับชิดซ้ายจอดทุกป้าย หากฝ่าฝืนให้พิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ