รถเมล์ 145 ขับช้ามากๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถชประมาณบ่ายโมงครึ่งมา 2 วันแล้วค่ะ วันแรกรถเเดง อีกวันรถส้ม ทั้ง 2 คันขับช้ามากๆ ช้าขนาดที่ว่า ถ้าดิฉันขี่จักรยาน คงถึงจุดหมายก่อนรถเมล์แน่ๆอ่ะค่ะ รถเมล์สายอื่นที่เคยนั่งไม่ได้ขับช้าขนาดนี้ คือนี่รถเมล์นะคะ ไม่ใช่รถชมเมือง ชมวิว อยากให้หน่วยงานช่วยดูเเลด้วยค่ะ

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 145 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ