รถเมล์ 136 รถน้อย มีแต่รถเสริม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือมารอตั้งแต่ 6.30 จนถึง 7.10 รถพึ่งมา คิดดูแย่มาก รถสาย136ก็ผ่านนะ คือผ่านป้ายไป2คัน แต่เป็นรถเสริม ไม่ไปหมอชิด2 ผมบอกตรงๆ โครตแย่ รถสายอื่นเขาผ่านกัน 4-5 รอบ สาย136 ทั้งอู่ คงมียุแค่ 3 คัน ปรับปรุงด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 136 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ