รถเมล์ สาย73ก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มจำนวนเที่ยว ของรถเมล์สาย73ก เป็นสายที่คนขึ้นในตอนเย็นเยอะมาก แต่รถที่มีน้อยมาก วันนี้รออยู่ที่ป้ายห้วยขวาง 1ชม กว่า พอได้ขึ้น คนบนรถก็เยอะมาก จนพนักงานเก็บค่าโดยสาร เดินไปเก็บไม่ถึง บนรถคนแออัดมาก

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรรการปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะรอนานเพื่อความสะดวกการเดินทางของผู้ใช้บิรกาต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพ