รถเมล์ สาย62รอนานนับชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
1~3วันนี้รุ้สึกว่ารถเมล์สาย62จะกลับสุ่สภาวะรอรถนานมากกเช่นเดิมอีกแล้วครับรบกวนปรับปรุงเรื่องเวลาด้วยครับ ผมเห็นแต่รถสาย62ที่วิ่งมาจากอนุเสาวรีย์ มาติดๆกัน4~5คัน แต่รถสาย62ที่มาจากฝั่งสาธุประดิษฐ์รอนานมากกแบบนี้มาหลายวันแล้วครับ ช่วงเวลาเที่ยง~บ่าย1 รบกวนปรับปรุงจริงๆด้วยครับขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ