รถเมล์ไม่จอดตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันนี้ 24/12/2560 ได้นั่งรถเมล์สาย77 จากหน้าเซ็นทรัลเวิล์ด จะมารถซอยลือชา ก่อนถึงป้ายประมาณ500เมตรได้ทำการกดกริ่งเพื่อเป็นสัญญาณว่าจะลงป้ายหน้า แต่คนขับ ขับด้วยความเร็วชิดเลนขวาจึงไมาสามารถเข้าจอดป้ายที่จะลงได้ จึงได้ทำการกดกริ่งอีก1ครั้งเพื่อเป็นการย้ำแต่คนขับกลับหันหน้ามามองและไม่จอดตามป้าย จนกระทั่งเลยมาประมาณ5ป้ายรถเมล์ คนขับถึงยอมชิดเลนซ้ายเพื่อจอดที่ป้าย การบริการแย่มากไม่มีจิตสำนึกต่อจรรยาบรรณ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเสียเวลา รถเมล์สาย77 เวลาขาลงประมาณ 17:50น. ป้ายทะเบียน 15-2123 ด้านหลังรถเลข 77-6 รบกวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอบรมพนักงานให้ดีกว่าดี หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ขอบคุณค่ะ

เรียนคุณ จุติพร ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 77-6 ทะเบียน 15-2123 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.