รถเมล์เลี่ยงถนนเมนที่มีป้ายหลบเข้าซอย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เส้นทางถนนพระรามสี่ มุ่งหน้าตลาดคลองเตย รถเมล์ทั้งของเอกชน และของขสมก. ชอบเลี่ยงถนนเมน ที่มีป้ายรถเมล์ จากป้าย โลตัส ไปทางตลาดคลองเตย ซึ่งมีอยู่ 2 ป้ายรถเมล์ รถเมล์จะหลบเข้าซอยร่มโพธิ์แมนชั่น ซอยนี้จะเป็นซอยที่อยู่ด้านหลัง Honda พระราม4 สิ่งที่เป็นผลกระทบคือ ผู้โดยสารรอรถด้านนอกนานมาก ที่พบบ่อยคือ สาย 46,115,45 และผลกระทบอีกอย่างคือถนนนี้เป็นซอยแคบเวลามีรถสวนทำให้รถติด หรือเวลาที่ถนนโล่ง รถเมล์จะขับเร็วมากซึ่งรถใหญ่ไม่เหมาะจะเข้ามาวิ่งในซอยที่มีคนเดินแบบนี้ รบกวนตรวจสอบและดำเนินการด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ