รถเมล์สาย35

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เนื่องจากรถเมล์สาย35ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมล์ พยายามขับชิดขวาเพื่อที่จะขับเลยป้ายรถเมล์ไป โบกแล้วไม่จอด ขับผ่านไปต่อหน้าต่อตา ปกติก็รอรถเมล์สายนี้นานอยู่แล้วยังจะไม่จอดรับผู้โดยสารอีก เดือดร้อนนะคะ ปรับปรุงหน่อยคะพนักงานแบบนี้ไม่มีมารยาท ปล.ไม่สามารถบอกเลขรถหรือป้านทะเบียนรถได้เนื่องจากขับผ่านไปอย่างรวดเร็ว ขอบคุณคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 35 มานั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดเนินการตามระเบียบที่ได้วางไว้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ