รถเมล์สาย33. เที่ยวสุดท้ายไม่รอผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 7/9/2017. เวลา 21.10 ขอร้องเรียน รถเมล์ปรับอากาศ สาย 33 ไม่รอผู้โดยสารซึ่งเป็น การเดินรถเที่ยวสุดท้าย ผมรออยู่ในป้าย รอรถเมล์หน้าบิ๊กซีปทุมธานี จะไปลงนนทบุรี ซึ่งรถได้วิ่งเลน ขวาสุดไม่แวะจอดป้าย ทำให้ผมไม่มรถกลับ ต้องนั่งแท๊กซี่กลับซึ่ง ผมรอรถทุกวันจะมีมาตลอด ทำแบบนี้ ผู้โดยสารเสียหายนะครับ รบกวนช่วยตรวจสอบครับ ผมต้องการจ้อเท็จจริง ว่าจะไม่เกิดเหตุเช่นนี้อีก เพราะเดินทางเส้นนี้ทุกวัน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 33 ไม่รอผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ