รถเมล์สาย20รอนานจนนึกว่าเลิกวิ่งไปแล้ว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอทีรอเกือบชั่วโมงทุกครั้งกว่าจะมา ผู้โดยสารคนอื่นๆรอกันเต็มป้ายบ่นกันระงม โทรแจ้งหลายรอบแล้วไม่มีการปรับปรุง เวลาเร่งด่วนยืนรอรถเมล์ไม่ได้เลยไม่งั้นสายแน่ๆ แถมมาแต่ละครั้งผู้โดยสารก็เต็มรถขึ้นไปอีกแทบไม่ได้ ปรับปรุงซักทีเถอะค่าโดยสารแต่ละเที่ยวก็ไม่ใช่ถูกๆ รอ7โมงมาทีเกือบ8โมงงี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ