รถเมล์สาย187 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขับเลยป้ายโดนอ้างว่าถามแล้วไม่มีคนตอบ และพูดจาไม่ดีใส่

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 187 ไม่จอดป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ