รถเมล์สาย187ขับรถไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขอแจ้งเรื่องร้องเรียนรถเมล์เอกชนร่วมบริการสาย187 ทะเบียน 15-4409 กรุงเทพมหานคร ใช้บริการเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 7.25น.-7.45น. พนักงานขับรถเร็ว ขับรถกระชาก ทั้งยังไม่สนใจคำเตือนของกระเป๋ารถเมล์ว่าขับรถเร็ว

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 187 ขับรถไม่สุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ