รถเมล์สาย180พูดจาไม่สุภาพบ่นผู้โดยสารตลอดทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากข้าพเจ้าได้ใช้บริการรถเมล์สาย180 หมายเลขรถ 4-40393 พนักงานขับรถจอดไม่ตรงป้าย แล้วบอกให้ผู้โดยสารรีบขึ้น ทั้งที่รถยังเคลื่อนที่อยู่ พอผู้โดยสารขึ้นก็บ่นด้วยถ้อยคำหยาบคาย นี่หรือบริการ?

ขสมก.รับทราบแล้วจะดำเนินการส่งเรื่องแจ้งไปยังเขตการเดินรถที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ดูแลควบคุมรถประจำทางสาย 180 ให้มีการอบรมกำชับพนักงานไม่ให้พฤติกรรมเช่นนี้อีก หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกกรุณาแจ้งเลขทะเบียนรถ วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลนำมาตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบขององค์การ ต่อไป ขอบคุณที่ท่านแจ้งเรื่องและขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.