รถเมล์สาย177ทำไมไม่มีวิ่งเลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บางวันมาช้ามากอยากให้เสถียรกว่านี้ บางวันออกมาเผื่อเวลารถมาเร็วมาช้าก็ช้าหนักกว่าเดิมอีก บางวันชม. ชม.ครึ่ง

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 177 ไม่มีรถวิ่งนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ