รถเมล์สาย 81-5 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 81-5 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ทั้งๆที่โบกแล้ว บริเวณป้ายประจำทางศึกษาภัณฑ์พานิชย์ อ้อมน้อย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 81 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ