รถเมล์สาย 80 ชอบวิ่งขวาขนานรถเมล์คันอื่นทำให้มองไม่เห็นและโบกไม่ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ (วันที่ 5 มีนาคม 2561 ) ผมนั่งรอรถเมล์ปรับอากาศสาย 80 สีส้ม ระหว่างเวลา 13.00 - 13.30 น. (ขอสงวนการระบุสถานที่) มีรถเมล์สาย 80 สีส้มจำนวน 2 คันผ่านมาในช่วงเวลาดังกล่าว โดยรถทั้ง 2 คันวิ่งเลนขวาในลักษณะแทบจะคู่ขนานกับรถเมล์อีกคันที่วิ่งอยู่เลนทางซ้าย ทั้งยังมิได้ชะลอความเร็วของรถลงเมื่อจะถึงป้ายรถเมล์แต่อย่างใดจึงทำให้ผมและผู้โดยสารท่านอื่นไม่มึโอกาสและจังหวะที่จะโบกรถได้ทำให้ต้องเสียเวลาในการเดินทางออกไปอีกเป็นอย่างมาก ผมจึงเรียนมาเพื่อให้ทางองค์การของท่านโปรดช่วยแก้ปัญหาโดยให้รถเมล์สาย 80 ช่วยวิ่งเลนซ้ายและชะลอความเร็วลงเมื่อถึงป้ายรถเมล์ทุกป้ายด้วยเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะโดยสารสามารถโบกรถได้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อทั้งภาพลักษณ์และองค์การของท่าน รวมถึงเพื่อประโยชน์แก่ผู้โดยสารด้วย ทั้งนึ้หากยังไม่มีการปรับปรุงผมต้องขออนุญาตนำเรื่องเสนอยังสื่อและช่องทางอื่นๆ ต่อไปเพื่อให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครับเพราะจากที่ได้อ่านกระทู้นี้ ปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดครั้งแรกและปรากฏว่าไม่ได้มีผมเป็นคนแรกที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วจักเป็นพระคุณยิ่ง