รถเมล์สาย 8 ชอบจอดรอนายมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 8 ชอบจอดรอตรงโรงพยาบาลรามา กับ ตรงอนุเสาวรีย์ชัย ตอนขาไปจตุจักรในช่วงเช้า รบกวนช่วยดูแลให้ด้วยบางทีจากเดินทางไปทันเวลากลับไปสายแทน

เรียน ท่านผู้โดยสาร ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน ด้วยความขอบคุณ ขสมก. จะแจ้งผู้ประกอบการสาย 8 ให้้กับชับ พขร. เรื่องที่จอดรอตรงโรงพยาบาลรามา และ อนุเสารีย์ชัยฯ ช่วงเช้า จึงเรียนมาเพื่อทราบ