รถเมล์สาย 79 ให้คนลง แต่ผู้โดยสารจะขึ้นไม่ให้ขึ้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตอนประมาณ 7:45 รถเมล์สาย 79 จอดที่ป้ายข้างโรงพยาบาลมิชชั่น เปิดประตูให้ผู้โดยสารลง บนหลังยังมีผู้โดยสารเหลืออยู่บ้าง แต่รถไม่แน่ พอผู้โดยสารลงแล้วรีบปิดประตูทันทีก่อนรีบขับออกไป ทำให้ผู้โดยสารที่จะขึ้น ราวๆ สามคนขึ้นไม่ได้ มารู้ทีหลังจากผู้โดยสารที่จะขึ้นประตูหน้าบอกว่าพนักงานบอกให้ไปขึ้นคันหลัง ซึ่งรออีกเกือบสิบนาทีแถมคนแน่นมากๆ ไม่ใช่แค่เรื่องเสียเวลารออีกคัน ที่อันตรายคือคนขับปิดประตูในจังหว่ะที่กำลังจะมีคนขึ้น เพราะคนขึ้นประตูที่สอง ก็ไม่มีพนักงานบอกกล่าวอะไร ฝากตรวจสอบด้วยครับ คันที่มีปัญหาไม่ได้จดหมายเลขข้างรถไว้ แต่คันหลังที่รับผู้โดยสารให้ขึ้นได้ หมายเลขข้างรถ 656021 น่าจะตรวจสอบได้ว่าเป็นคันไหนที่ขับมาก่อนเบอร์ 656021

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป หมายเลขรถไม่เรียงกันนะครับ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ