รถเมล์สาย 751 ไม่จอดที่ป้ายรถ / เพิ่มเที่ยวรถในช่วงเวลาเย็น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
1. เมื่อเวลา 06.20 น. (โดยประมาณ) ของวันที่ 11 กันยายน 2560 รถเมล์สาย 751 มุ่งหน้าบางหว้า เมื่อขับมาถึงป้าย The Walk ถนนราชพฤกษ์ ป้ายถัดไปเป็นสถานีน้ำมันบางจาก รถสาย 751 ที่จะต้องวิ่งทางขนาน กลับออกถนนหลักซึ่งทางที่ออกนั้น เป็นทางที่จัดให้รถบนถนนหลักวิ่งเข้าทางขนาน ทำให้ผู้โดยสายต้องข้ามถนน 2 เล่นเพื่อไปขึ้นรถ ซึ่งสาย 751 ที่วิ่งเวลานี้ มีพฤติกรรมเช่นนี้หลายครั้งแล้ว อยากให้ ขสมก. เน้นย้ำให้พนักงานขับรถคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาย และกฎจราจรเป็นหลัก อย่าเอาความสะดวกของตนเองเป็นที่ตั้ง 2. อยากให้ ขสมก. เพิ่มเที่ยวรถช่วงเย็นในวันทำงาน ซึ่งจากการสังเกตุรถสาย 751 จะมาถึงสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า 18.00 น. และ 19.00 น. ซึ่งเวลาค่อนข้างห่างกันมาก ถ้าเพิ่มรอบได้จะขอบคุณมากครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ 751 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ