รถเมล์สาย 75 รวมทั้งเอกชน จำนวนรถไม่พอ และขาดช่วง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย75 มีรถน้อยมากในช่วงเลิกงานที่หัวลำโพงถึงถนนตก รถน้อยมากและนานมาก สัก 30นาที จะมีมาสักคันนึงแต่ละคันคนเยอะจนจุคนเพิ่มไม่ได้ ควรจะเพิ่มรถมาเสริม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 75 ทั้ง ขสมก. และ เอกชนร่วมบริการ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก ขอขอบคุณที่ใช้บริการ