รถเมล์สาย 510 จากสะพานควายไปธรรมศาสตร์ขับเร็วมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถหมายเลข 1-44158 ; 12-5551 ขับรถเร็วมาก และไม่ยอมเข้าไปจอดในธรรมศาสตร์ โดยอ้างว่าจะเอาเร็วไปซ่อม แต่ขับรถเร็วมาก อันตรายมาก จอดเลยป้ายด้วย พนักงานไม่มี service mind

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ.510 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ