รถเมล์สาย 40 เล็ก สีส้มเสีย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 40 เล็ก สีส้ม ทะเบียน 15-1902 ไม่ปรับอากาศ เสีย ทิ้งผู้โดยสาร ไม่มีการคืนค่าโดยสาร หรือส่งผู้โดยสารขึ้นรถคันถัดไปโดยไม่เสียค่าโดยสารอีก ปล่อยผู้โดยสารขึ้นรถเองโดยไม่แสดงความรับผิดชอบ

เรียนคุณ พนิตนาฏ เชวงกฤตยานนท์ ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยัง บ. ธัญนันท์กรุ๊ป จำกัด ให้อบรมพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ และส่งผู้โดยสารจนถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยสุภาพ ความสะดวก ปลอดภัย หากพบเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ.