รถเมล์สาย 40 สีส้ม รถร่วมไม่จอดป้ายตรงซอยอิสรภาพ 42/1

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 40 สีส้มเลขข้างรถ 40-8 เลือกไม่จอดป้ายหน้าซอยอิสรภาพ 42/1 เวลา 8.12

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านในกรณีรถโดยสารสาย 40-8 ทะเบียน 14-9156 ไม่จอดป้ายหน้าซอย อิสรภาพ42/1 แล้ว และได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.